Vrijwilligers

Het Inloophuis wordt draaiende gehouden door een enthousiaste groep van ongeveer 25 vrijwilligers. Er zijn gastvrouwen en – gastheren die op de inloopmiddagen de gasten ontvangen en voor koffie en thee zorgen en bij de maaltijden assisteren. Af en toe worden er activiteiten georganiseerd zoals een muziekuurtje, bingo of sjoelen. Andere vrijwilligers koken regelmatig of incidenteel een drie-gangenmaaltijd voor maximaal 14 gasten. Het Inloophuis heeft daarvoor een kleine, maar goed ingerichte keuken.

Alle medewerkers zijn “amateurs” met vooral een groot hart. Het zijn geen professionals met een beroepsmatige aanpak of hulpverleners. Dat willen we graag ook zo houden, want “er zijn” voor onze gasten vinden we onze voornaamste taak. Belangrijke waarden daarbij zijn de wil om de ander tot zijn of haar recht te laten komen, inleving in de leefwereld van de ander en niemand ooit af te schrijven. Dat betekent soms ook het aangeven van grenzen en zo nodig corrigeren of bijsturen. We hechten erg aan een open en gastvrije sfeer voor zowel gasten als vrijwilligers. Zonodig krijgen we praktische ondersteuning of trainingen via Netwerk Dak, de landelijke organisatie voor inloophuizen.

Alle praktische zaken rond de inloop en de maaltijden, de roosters, de inkoop en het schoonhouden van het pand etc. worden in onderling overleg geregeld. Daarvoor vindt er elke twee maanden een medewerkers-overleg plaats onder leiding van de coördinator Bep Koppers. De groep vrijwilligers, die zich inzet is een fijne, betrokken en hechte groep. Om dit zo te houden is er jaarlijks een uitstapje of gezellige avond.

Vrijwilligers Inloophuis Culemborg

Word_vrijwilliger_Inloophuis_CulemborgWord vrijwilliger!

Wil je iets betekenen voor de bezoekers van het Inloophuis? Als vrijwilliger kan dat!

Het aantal vrijwilligers ligt nu rond de 25. Dat is net genoeg om drie middagen per week open te kunnen zijn en twee keer per maand een maaltijd te houden. Nieuwe medewerkers zijn van harte welkom. Wil je ook actief worden als gastvrouw of gastheer of af en toe koken? Neem contact op met het secretariaat via inloophuis.culemborg@gmail.com of bel met de coördinator Bep Koppers, tel. 0345-51 39 98 of Lenie Stokking 0345-51 66 69.

Gewoon binnenlopen tijdens openingstijden en kijken hoe het er aan toe gaat kan natuurlijk ook.

Het kan zijn dat je het Inloophuis een warm hart toedraagt, zonder dat je er zelf komt of actief bent. In dat geval kun je ons werk steunen door een bijdrage te storten op onze bankrekening NL74.RABO.0335.643.167

Cursus

Inloophuis Culemborg_Inspiratieavond

Op 11 februari 2019 organiseerde het bestuur een Inspiratieavond. Een grote groep  medewerkers, aangevuld met bestuursleden en enkele vertegenwoordigers van Diaconieën volgden een cursus met als thema: Levensvragen in het Inloophuis. Levensvragen raken aan zingeving, hoe kun je die leren herkennen, hoe kun je open en aandachtig luisteren, soms stil zijn, veiligheid bieden, de ander in zijn/haar waarde laten. Trainer Tilly de Kruyf gaf ons informatie en inzicht over dit thema en we wisselden onderling ervaringen en voorbeelden uit.

Uitjes: zomerse fietstocht

Het is inmiddels traditie: een zomers fietstochtje voor medewerkers en bestuursleden mét hun partners. Goed om elkaar eens op een andere manier te ontmoeten. Een pittige route dit jaar: helemaal naar Kasteel Soelen en weer terug. De koffie met appeltaart in de boomgaard bij uitspanning De Zoelensche Brug was welverdiend.

Inloophuis Culemborg_fietstocht Kasteel Soelen

Uitjes: Stadsboerderij Caetshage

Inloophuis Culemborg_Stadsboerderij Caetshage

Eind augustus werden alle vrijwilligers onthaald op Stadsboerderij Caetshage. Ze kregen er een interessante rondleiding door de stadsboer en daarna lekkere hapjes met ingrediënten uit de eigen moestuin.

Uitjes: Nieuwjaarsreceptie

Vaste prik op de tweede zaterdag in het nieuwe jaar: de nieuwjaarsreceptie als bedankje voor de grote en enthousiaste inzet van de medewerkers. De bestuursleden maken de hapjes en zorgen voor de drankjes.

Inloophuis Culemborg_Nieuwjaarsreceptie