Samenwerking

  • Inloophuis Culemborg heeft een samenwerking met Inloophuizen in de regio.
  • Het Inloophuis is aangesloten bij de landelijke organisatie Netwerk Dak, die ondersteuning en advies geeft en themabijeenkomsten organiseert.
  • In de lokale situatie van Culemborg gaan bestuursleden regelmatig naar netwerkbijeenkomsten van welzijnsorganisatie Elk. Professionals in de zorg en hulpverlening, zoals de Sociale Wijkteams, spreken elkaar hier op informele wijze. Hierdoor ontstaat er meer bekendheid over ons werk.