Voor iedereen

ontstaan van het inloophuis

Het Inloophuis Culemborg begon zo’n 25 jaar geleden als een klein particulier initiatief voor mensen die weinig contacten hebben, gewoon bij iemand thuis. Oprichtster Wimke Westerlaken startte in haar garage een huiskamer voor mensen uit de buurt, die anderen wilden ontmoeten. Al gauw werd duidelijk dat daar veel behoefte aan was.

Het werd idee overgenomen door de diaconieën van de Ned. Hervormde Barbara Gemeente, de Gereformeerde Open Hof-Gemeente, nu samen PKN, en de R.K. parochie H. Barbara, tegenwoordig onderdeel van de regionale Suitbertus parochie.

Op 8 november 1994 werd de akte van oprichting van de Stichting Inloophuis getekend. Daarin werd onder meer geregeld de wijze van besturen door vertegenwoordigers van de drie kerken, de financiering van het project en uitdrukkelijk vastgelegd dat het Inloophuis er voor iedereen is.

In al die jaren is er veel gebeurd. We hebben op diverse locaties in Culemborg een onderkomen gehad, we hebben veel geleerd en we hebben veel steun gehad van de participerende kerken en andere Culemborgse instanties.

Vooral hebben we heel veel inzet mogen ervaren van onze vrijwillige gastvrouwen en – heren, kokers en bestuursleden. Daarmee hebben we ons uitgangspunt: “een gastvrije ontmoetingsplaats voor mensen, die het nodig hebben” zeker waar kunnen maken. Honderden gasten, jong en oud, van allerlei gezindten en met zeer verschillende achtergronden, hebben hun weg gevonden naar ons Inloophuis. Zij bezoeken het Inloophuis Culemborg voor een kop koffie, een luisterend oor, gezelligheid of een maaltijd.

een samenwerkingsverband

“De grote tafel in de huiskamer van het inloophuis is voor veel gasten een geliefd en vooral vertrouwd plekje.”