afscheid van de voorzitter

Inloophuis Culemborg_Afscheid voorzitter

Eind 2018 heeft het bestuur afscheid genomen van voorzitter Jurgen Lutterman. Zijn maximale bestuurstermijn als vertegenwoordiger vanuit de Diaconie van de PKN- Barbara zat er op. In die acht jaar zijn er heel wat zaken gepasseerd, moeilijke zowel als feestelijke. De viering van het 20-jarig bestaan van de Stichting Inloophuis was een hoogtepunt. Beleidsmatig lag de verdienste van Jurgen vooral in de omslag van bestuur-op-afstand naar besturen mét en naast de medewerkers. Verder heeft hij veel tijd geïnvesteerd in het verbeteren van de verhoudingen tussen de participerende kerkgenootschappen. Al is Lutterman nu geen bestuurslid meer, hij blijft gelukkig als vrijwillige koker betrokken bij het Inloophuis.

Inmiddels is er een nieuwe voorzitter in de persoon van mevr. Willie Dekker.

nieuwe tafels in de huiskamer

Sinds enkele maanden heeft het Inloophuis nieuwe tafels in de huiskamer staan. Niet dat de oude versleten waren, maar het formaat was te groot. Vooral tijdens de maaltijden was er te weinig loopruimte. Dit probleem is nu opgelost én bijkomend voordeel: in de gewijzigde opstelling is er zelfs plaats voor één of twee extra gasten tijdens de maaltijden. De oude tafels, die nog in prima staat waren, hebben een goede bestemming gekregen: ze staan nu in het Odensehuis, Achter ’t Zand. De nieuwe tafels konden worden aangeschaft uit de grote financiële bijdrage, die het Inloophuis, net als enkele andere instellingen in Culemborg, in 2017 mocht ontvangen van de voormalige Kruisvereniging.

Inloophuis Culemborg_Nieuwe tafelsInloophuis Culemborg_Nieuwe tafels

Inloophuis Culemborg Prikbord Toekomst

het inloophuis kijkt naar de toekomst

Het aantal bezoekers stijgt de afgelopen jaren behoorlijk, een trend die zich voortzet. Onze bezoekers zijn bijna allemaal alleenstaand. Het Inloophuis betekent voor hen: gezelligheid, een veilige en vertrouwde omgeving, een plek, waar je jouw verhaal kwijt kunt, waar je serieus wordt genomen. Men vindt het fijn vrijblijvend te kunnen binnenlopen voor een praatje, mee te doen aan een activiteit. Er is veel animo voor de gezamenlijk maaltijden; de vraag was zo groot dat er een uitbreiding is gemaakt met het aanbieden van een lunch.
Ook biedt het bezoek aan het Inloophuis structuur in de week. Het helpt om eenzaamheid te ontlopen, je kunt zorgen delen en er even uit zijn. Zo biedt het Inloophuis ondersteuning om het bestaan vol te houden en moeilijke situaties aan te kunnen. Men zou het Inloophuis missen als het er niet meer zou zijn; sommigen noemen het Inloophuis voor hen persoonlijk zelfs onmisbaar. Bezoekers weten ons te vinden via instanties, via de krant en onze folder. Maar voor het overgrote deel toch via mond-tot-mond reclame van andere bezoekers.

Onze medewerkers zetten zich met hart en ziel in voor ontmoeting en contact. Zij zien dat mensen zich thuis en op hun gemak voelen in het Inloophuis en bieden hen zorg en aandacht op maat. In een tijd, waarin veel mensen zich eenzaam voelen heeft het Inloophuis een belangrijke functie, zowel op de Inloopmiddagen als bij de maaltijden en de lunches.

De medewerkers omschrijven hun werk als een passende manier van present zijn als kerk in de samenleving. Medewerkers doen hun werk in het Inloophuis met veel plezier. Het afgelopen jaar hebben we weer een paar nieuwe gastvrouwen kunnen verwelkomen.

Inloophuis Culemborg Prikbord_Bezoekersaantal

bezoekersaantal stijgt behoorlijk

Het bezoekersaantal van het Inloophuis Culemborg nam flink toe in 2017. De stijging deed zich met name voor in de tweede helft van het jaar. Ongeveer 60 verschillende mensen brachten in totaal 1377 keer een bezoekje aan het Inloophuis. Het jaar daarvoor bleef de teller steken op 1114 bezoeken. Er kwamen 26 nieuwe gasten, sommigen eenmalig, anderen komen nu geregeld. Meestal komen nieuwe gasten via “mond tot mond” reclame naar het Inloophuis; soms na doorverwijzing van instanties.

Gastvrij

Daarnaast worden de gezamenlijke maaltijden (twee keer per maand) steeds door twaalf tot veertien gasten bezocht, het maximum aantal vanwege de beperkte ruimte. Heel fijn, want dat geeft zowel de medewerkers als het bestuur het gevoel, dat het Inloophuis Culemborg nog steeds heel nodig is en dat we voldoen aan onze doelstelling: een gastvrije ontmoetingsplaats voor iedereen, die daar behoefte aan heeft.

Open Inloophuis Culemborg

inloophuis open

Elke dinsdag, donderdag en zondag van 14.00 – 16.30 uur is het Inloophuis open. Voel je vrij om binnen te lopen!

burgemeester bezoekt Inloophuis Culemborg

burgemeester bezoekt inloophuis

28 november 2017 – Op zijn kennismakingsrondje door Culemborg bezocht burgemeester Gerdo van Grootheest het Inloophuis. Het was een ideetje van de vaste gasten om hem op de koffie te vragen. De burgemeester nam alle tijd om zich op de hoogte te stellen van het reilen en zeilen van het Inloophuis. Met de gasten ontstonden geanimeerde gesprekken over het Culemborg van vroeger en nu. Hij complimenteerde de medewerkers voor dit mooie en ondersteunende werk voor de Culemborgers.

Burgemeester over het Inloophuis

Op zijn facebookpagina schreef hij het volgende:

“Vanmiddag op bezoek bij het Inloophuis Culemborg. Een op het eerste gezicht onopvallende woning midden in de wijk Terweijde. Maar binnen was het supergezellig. Bij het Inloophuis kunnen mensen al jaren terecht voor een kopje koffie, ontmoeting en een luisterend oor. Het is ontzettend belangrijk te weten, dat je er niet alleen voor staat. Want ook sommige Culemborgers zijn soms best eenzaam. Wat fijn dat vrijwilligers dit initiatief al jaren mogelijk maken.”