Inloophuis Culemborg Prikbord Toekomst

het inloophuis kijkt naar de toekomst

Of we inderdaad nog voldoen aan onze opdracht en of we het misschien anders of beter kunnen doen is een vraag, die wij ons regelmatig stellen. De huur en vaste lasten van ons mooie pandje aan de Parklaan wordt immers al bijna 25 jaar betaald door de Diaconie van de PKN en de R.K. Caritas-instelling van de Suitbertusparochie. Die middelen vanuit de kerkgemeenschappen willen we uiteraard zinvol besteden.  

Begin september hielden we daarom een kleine enquête onder de bezoekers en medewerkers van ons Inloophuis. De vragen hadden met name betrekking op de betekenis van het Inloophuis voor onze bezoekers en medewerkers. Ook vroegen we naar wensen, suggesties en kanttekeningen en wilden we graag weten op welke wijze men het Inloophuis heeft gevonden.

Reacties van bezoekers en medewerkers

Onze bezoekers zijn bijna allemaal alleenstaand. Het Inloophuis betekent voor hen: gezelligheid, een veilige en vertrouwde omgeving, een plek, waar je jouw verhaal kwijt kunt, waar je serieus wordt genomen. Ook biedt het bezoek aan het Inloophuis structuur in de week. Het helpt het om eenzaamheid te ontlopen, je zorgen te kunnen delen en er even uit te zijn. Daarin biedt het Inloophuis ondersteuning om het bestaan vol te houden en moeilijke situaties aan te kunnen. Men zou het Inloophuis missen als het er niet meer zou zijn. Sommigen noemen het Inloophuis voor hen persoonlijk zelfs onmisbaar.

Uit de vele reacties maken we op, dat de bezoekers zeer tevreden zijn over de gang van zaken; de meesten willen de situatie houden zoals het nu gaat: vrijblijvend binnenlopen voor alleen een praatje. Sommigen staan open voor activiteiten zoals bv bingo. Suggesties voor uitbreiding zijn: meer activiteiten, een muziekmiddag, een lunch, een lezing. Bezoekers weten ons te vinden via instanties, via de krant en onze folder. Maar voor het overgrote deel toch via mond-tot-mond reclame van andere bezoekers.

Van de kant van de medewerkers horen we terug dat zij zich met hart en ziel inzetten voor ontmoeting en contact. Zij zien dat mensen zich er thuis en op hun gemak voelen en bieden hen zorg en aandacht op maat. In een tijd, waarin veel mensen zich eenzaam voelen heeft het Inloophuis een belangrijke functie, zowel op de Inloopmiddagen als bij de maaltijden. Zij omschrijven dit als een passende manier van als kerk present zijn in de samenleving. Medewerkers doen hun werk in het Inloophuis met veel plezier.

Samenvattend kunnen we stellen dat het Inloophuis in een stabiele situatie verkeert. Er is zeker behoefte aan het bestendigen hiervan én er zijn ideeën voor kleine uitbreidingen. We gaan hier zeker mee aan de slag!

Inloophuis Culemborg Prikbord_Bezoekersaantal

bezoekersaantal stijgt behoorlijk

Het bezoekersaantal van het Inloophuis Culemborg nam flink toe in 2017. De stijging deed zich met name voor in de tweede helft van het jaar. Ongeveer 60 verschillende mensen brachten in totaal 1377 keer een bezoekje aan het Inloophuis. Het jaar daarvoor bleef de teller steken op 1114 bezoeken. Er kwamen 26 nieuwe gasten, sommigen eenmalig, anderen komen nu geregeld. Meestal komen nieuwe gasten via “mond tot mond” reclame naar het Inloophuis; soms na doorverwijzing van instanties.

Gastvrij

Daarnaast worden de gezamenlijke maaltijden (twee keer per maand) steeds door twaalf tot veertien gasten bezocht, het maximum aantal vanwege de beperkte ruimte. Heel fijn, want dat geeft zowel de medewerkers als het bestuur het gevoel, dat het Inloophuis Culemborg nog steeds heel nodig is en dat we voldoen aan onze doelstelling: een gastvrije ontmoetingsplaats voor iedereen, die daar behoefte aan heeft.

Open Inloophuis Culemborg

inloophuis open

Elke dinsdag, donderdag en zondag van 14.00 – 16.30 uur is het Inloophuis open. Voel je vrij om binnen te lopen!

eten maaltijd Inloophuis Culemborg

kom gezellig eten

Zin om gezellig mee te eten? Doen! Twee keer per maand verzorgen vrijwilligers een gezamenlijke maaltijd voor bezoekers. Onze gastvrouwen en -heren kunnen je vertellen wanneer er weer een maaltijd is gepland. Wel is het nodig om vooraf aan te melden. Loop gerust even binnen tijdens de reguliere openingsuren van het Inloophuis.

burgemeester bezoekt Inloophuis Culemborg

burgemeester bezoekt inloophuis

28 november 2017 – Op zijn kennismakingsrondje door Culemborg bezocht burgemeester Gerdo van Grootheest het Inloophuis. Het was een ideetje van de vaste gasten om hem op de koffie te vragen. De burgemeester nam alle tijd om zich op de hoogte te stellen van het reilen en zeilen van het Inloophuis. Met de gasten ontstonden geanimeerde gesprekken over het Culemborg van vroeger en nu. Hij complimenteerde de medewerkers voor dit mooie en ondersteunende werk voor de Culemborgers.

Burgemeester over het Inloophuis

Op zijn facebookpagina schreef hij het volgende:

“Vanmiddag op bezoek bij het Inloophuis Culemborg. Een op het eerste gezicht onopvallende woning midden in de wijk Terweijde. Maar binnen was het supergezellig. Bij het Inloophuis kunnen mensen al jaren terecht voor een kopje koffie, ontmoeting en een luisterend oor. Het is ontzettend belangrijk te weten, dat je er niet alleen voor staat. Want ook sommige Culemborgers zijn soms best eenzaam. Wat fijn dat vrijwilligers dit initiatief al jaren mogelijk maken.”