afscheid van de voorzitter

Eind 2018 heeft het bestuur afscheid genomen van voorzitter Jurgen Lutterman. Zijn maximale bestuurstermijn als vertegenwoordiger vanuit de Diaconie van de PKN- Barbara zat er op. In die acht jaar zijn er heel wat zaken gepasseerd, moeilijke zowel als feestelijke. De viering van het 20-jarig bestaan van de Stichting Inloophuis was een hoogtepunt. Beleidsmatig lag […]